Rejs med omtanke

Det skal være trygt for dig og alle andre rejsende at tage med bus, tog og metro. Derfor følger vi myndighedernes råd i den offentlige transport.
Tak fordi du rejser med omtanke

Det er god karma at rejse med omtanke

Husk håndsprit, mundbind og afstand, når du rejser og opholder dig ved busstoppesteder, stationer og perroner. Rejs gerne uden for myldretid, og rejs ikke, hvis du er syg.

Du skal bruge mundbind når:

 • Du stiger på og af bus, tog og metro
 • Når du står op i bus, tog og metro
 • Når du går rundt i bus, tog og metro

Det er ikke et krav, at du bruger mundbind når: 

 • Du sidder ned i bus, tog og metro
 • Du venter på bussen ved stoppestedet eller på toget på perronen

Vi ved fra undersøgelser, at rejsende er gode til at passe på hinanden og efterleve myndighedernes råd.

Du og andre rejsende skal have en tryg tur. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser, med det formål at give alle en bedre rejse.

Spørgsmål og svar om at rejse med omtanke

Læs mere om konkrete tiltag i bus, tog og metro.

Bus og lokaltog
I hvilke kommuner er der lokale nedlukninger pga. stigende smitte med Covid-19?

Baseret på lokale nedlukninger afgør Movia hver dag, hvor busoperatørerne har lov at lukke for brug af fordøren.

Dette meldes løbende ud på DOTs hjemmeside og på DOTs Facebook.

Hvordan foregår det i praksis med fordøren? Lukkes den, når man lige netop rammer kommunegrænsen i en kommune med højt tryk?

Movia  har aftalt med sine busoperatører, at fordøren gerne må lukkes både lidt før og lidt efter bussen befinder sig i en kommune med lokal nedlukning. Hvis man er i tvivl, skal man derfor følge chaufførens anvisninger i bussen.

Og hvad så hvis man sidder på de forreste sæder? Busser kører jo i forskellige kommuner. Skal man så skifte plads, når bussen krydser ind i f.eks. Ishøj Kommune?

De forreste sæder er afspærret på hele ruten, selv om det kun er dele af ruten, der ligger i en kommune med lokale nedlukninger. Man behøver derfor ikke skifte plads undervejs.

Hvordan vil Movia håndhæve kravet om mundbind?

Helt på linje med den måde vi i øvrigt håndhæver regler på. Så vi vil selvfølgelig sige til vores kunder, at de skal have mundbind på, med mindre de er undtaget fra kravet, fordi de f.eks er under 12 år.

Vi har en forventning om, at det, at vi nu alle sammen skal bære mundbind i den kollektive trafik, vil blive efterlevet uden problemer.

Vores opgave er at sørge for at informere alle vores kunder om, at de skal bære mundbind i den kollektive transport, hvis de er 12 år og derover. Og det bliver vi ved med, så længe der er behov for det. Så vi på den måde hele tiden hjælper kunderne med at huske at bruge mundbind, når de benytter kollektiv transport. Vi har tydelig skiltning mange steder i busser og lokaltog, og i den første tid har vi også værter på mange stoppesteder, som kan hjælpe de rejsende godt i gang med at anvende mundbind.

Hvordan håndterer buschauffører/kontrollører at håndhæve reglen om mundbind i den offentlige transport over for kunder, der vil med bussen uden mundbind?

I Movia ser vi kun, at vores kunder rejser med omtanke, passer på sig selv og viser stort hensyn til andre. Det har de jo også selv en interesse i. Så vores chauffører og kontrollører vil selvfølgelig hjælpe til at efter bedste evne med at kunderne kommer godt i gang med at overholde de nye regler om mundbind.  

Chaufførerne og kontrollørene har fået grundig information om den nye rejseregel, og deres opgave bliver at sørge for at denne rejseregel bliver overholdt på samme måde som kravet om gyldig billet.   

Kunderne kommer ikke til at opleve, at busser eller tog holder stille, fordi en enkelt passager ikke bærer mundbind. Som vi hidtil har oplevet, så vil kunderne forhåbentlig hjælpe hinanden f.eks. ved at tilbyde et mundbind, hvis man har et ekstra i tasken.

Kunder, som ikke bærer mundbind eller visir, og som ikke er fritaget fra kravet, risikerer dog at blive afvist eller vil blive bedt om at forlade det pågældende transportmiddel/. Det vil være politiets opgave. Politiet kan udstede bøde, hvis man ikke forlader bus/lokaltog.

Hvad skal en chauffør gøre, hvis passagererne i en bus bliver utrygge over, at enkelte eller flere passagerer måske nægter at rejse med mundbind?

Det er ikke passagernes opgave at føre kontrol med, hvordan de øvrige rejsende håndterer kravet om, at vi fremover skal bære mundbind i den kollektive transport. Og det er vigtigt at huske på, at der kan være forskellige årsager til, at en medrejsende ikke bærer mundbind, også meget private årsager f.eks. sygdom. I Danmark har vi generelt stor tillid til hinanden, og det skal vi huske også have i disse situationer.

Hvorfor opsætter I ikke bare plexiglasafskærming ved chaufføren?

Opsætning af plexiglas ved chaufførpladsen er en omfattende løsning, som vil være forskellig fra bustype til bustype. En plexiglas løsning skal også forholde sig til, hvordan der kan købes billetter, hvis kontantbilletsalget igen bliver muligt i bussen og hvordan chaufføren forsat kan tilbyde en god kundeservice. Det er med andre ord en ret omfattende og kompliceret løsning, som måske kan være aktuel på den længere bane. Muligheden for at benytte visir er baseret på en aftale indgået mellem Movia, de operatører som kører busserne og 3F. Movia vurderer løbende forholdene og nye anbefalinger fra myndighederne.

Jeg er undtaget for mundbind, fordi… Skal jeg kunne dokumentere min sygdom/tilstand over for chauffør/billetkontrollør?

I bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet kræves det ikke, at passagerer skal kunne fremlægge dokumentation for, at de er undtaget rejsereglen om at anvende mundbind. Chauffører og kontrollører vil derfor ikke bede om dokumentation for årsagen til at man er undtaget fra at bære mundbind.

Det er vigtigt, at vi alle sammen husker på, at der vil være kunder, der er omfattet af undtagelsesreglerne, og at det kan være svært for andre passagerer umiddelbart at se hvorfor. Der kan være mange forskellige årsager til, at en medrejsende ikke bærer mundbind, ofte meget private årsager f.eks. sygdom.

Jeg er undtaget for mundbind, men er uretmæssigt blevet afvist/bortvist i bussen af chauffør/ kontrollør. Jeg havde allerede nået at købe billet, og vil derfor gerne havde min billet refunderet, hvordan gør jeg?

Opgaven for chaufførerne er at vejlede kunderne om den nye rejseregel om at man skal bruge mundbind i den kollektive transport. Movia beder ikke om dokumentation for at man tilhører en af de grupper, der er undtaget fra kravet. Så hvis du mener, at du uretmæssigt er blevet afvist, kan du søge om refusion Din Offentlige Transports side for refusion.

Jeg kan (pga. økonomi, allergier eller andet) ikke bære hverken engangsmundbind eller stofmundbind. Derfor bruger jeg et tørklæde/min trøje/bandana til at dække næse og mund. Er det ”mundbind nok” eller kan jeg som passager risikere at blive afvist pga. dette?

Myndighederne godkender ikke trøjer, tørklæder og lignende som mundbind. Forhåbentlig kan du finde (eller selv sy), et mundbind i materialer som du kan tåle. Hvis det er et spørgsmål om økonomi, så skal du vide, at det offentlige efter nogle bestemte kriterier bevilger mundbind uden betaling.  

Det er ikke et krav fra myndighederne, at man skal kunne dokumentere, hvorfor man er undtaget fra kravet om at bære mundbind. Så i udgangspunktet man vil som passagerer ikke blive afvist, blot fordi man ikke bærer mundbind. Myndighederne har givet politiet beføjelser til at bortvise passagerer, så det kan altså ske i særlige situationer.

Læs bekendtgørelsen fra Sundhedsministeriet her.

Skal jeg skifte til et nyt mundbind, hver gang jeg skifter transportmiddel og tager mundbindet af mellem skiftene?
Hvad gør I for at mindske trængsel i busserne?

Vi følger myndighedernes retningslinjer. Vi har fortsat i en periode personale på gaden på de store stoppesteder for at guide vores passagerer til den anbefalede adfærd - som vi har gjort det under hele COVID-19. Myndighederne anbefaler at sidde med ansigtet i samme retning, at holde afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne, rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt, og ikke rejse med kollektiv transport, hvis man er smittet eller formodet smittet. Vi holder også fat i vores ekstraordinære daglige indvendige rengøring.

Vi oplever, at passagerne er rigtig gode til at passe på hinanden og vise hensyn. Når man følger myndighedernes retningslinjer for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bus og lokaltog. 

Hvornår åbner I for kontantsalget igen?

Når myndighederne fra 1. september i år udfaser de sidste corona-restriktioner i den kollektive transport, forventer Movia at åbne for kontantbetalingen igen i busserne.  Frem til 1. september 2021 vil Movias busser fortsat være indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, hvor man kan betale med rejsekort, DOTs billet-app eller med sms-billet.

Hvordan sikres det, at man ikke sidder ansigt til ansigt i busserne?

I oplysningskampagner og med plakater i bussen vil vi guide vores kunder til at følge myndighedernes anbefalinger om at sidde med næsen i samme retning, at holde 2 meters afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne og rejse uden for myldretiden, hvis muligt. De sæder i busserne, der vender fronten mod hinanden, og som er åbne for benyttelse, har vi målt. Afstanden er over 1 meter.

Så når blot man følger myndighedernes anbefalinger for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bussen.

Hvordan hjælper Movia til at passagerne kan holde 2 meters afstand?

Vi følger myndighedernes anbefalinger og guider vores kunder, så man trygt kan færdes i den offentlige transport - ligesom vi har gjort det under hele COVID-19. Det vi hører fra kunder, vores billetkontrollører, chauffører og det personale, vi har på gaden på de store skiftesteder er, at kunderne rejser med omtanke og er rigtig gode til at holde afstand og vise hensyn.

Ifølge de nye anbefalinger kan man sidde med næsen i samme retning.

Busserne må nu fyldes 70 pct. op, hvilket altså svarer til, at alle sæder og halvdelen af ståpladserne må benyttes. På den måde er det lettere at holde de 2 meters afstand som man rådes til at holde, hvor det er muligt. Derudover rådes det at have en høj håndhygiejne og fortsat rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt. Når blot man følger myndighedernes retningslinjer for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bus og lokaltog.  

Hvor mange må der være i busserne?

Som led i den første fase af genåbningen kan man fra 8. april 2021 igen bruge fordøren, alle sæder og halvdelen af ståpladserne i bussen.

Busserne må nu fyldes 70 pct. op, hvilket altså svarer til, at alle sæder og halvdelen af ståpladserne må benyttes.

Hvis der i enkelte kommuner er lokale nedlukninger på grund af stigende smitte med covid-19, kan fordøren i busser, der kører i disse kommuner være lukket. I de tilfælde skal man bruge midter- og bagdøren. Baseret på lokale nedlukninger afgør Movia hver dag, hvor busoperatørerne har lov at lukke for brug af fordøren. Dette meldes løbende ud på DOTs hjemmeside og sociale medier.

Hvor mange må der være i lokaltogene?

På Movias 9 lokaltogsstrækninger på Sjælland må lokaltogene fyldes halvt op. Det betyder, at hvert andet sæde og halvdelen af ståpladserne ifølge myndighederne må benyttes.

Hvordan har I fokus på rengøring?

Den indvendige rengøring i busserne er skalleret markant op – og der gøres grundigt rent hver dag med fokus på holdestænger, stopknapper m.v.

Hvad gør I af ekstraordinære ting for at hjælpe passagerer som skal med bus?

Movia har personale på gaden i morgen- og eftermiddagsmyldretid på flere store skiftesteder, som holder øje med, hvor der kan være behov for ekstra kapacitet og guider kunderne.

I busser og lokaltog vil vi skilte med myndighedernes anbefalinger til de rejsende i den kollektive transport. 

Hvordan tjekker I op på, at den ekstraordinære indvendige rengøring af bussen bliver gjort hver dag?

Movia indfører en rengøringsseddel, som vil hænge i alle busser, så man kan se, om bussen bliver gjort indvendigt rent hver dag.

Vi har jævnligt personale ude i busserne, som tjekker om rengøringen bliver registreret på sedlerne, og værdsætter at få henvendelser fra kunder om busser, hvor rengøringssedlen ikke er udfyldt, så vi kan formidle det videre til den pågældende opera-tør, så der kan rettes op på det. Her er det meget vigtigt at kunderne noterer sig, hvilket nr. den pågældende bus har, så vi kan gøre vores operatør opmærksom på, hvilken bus de skal være obs. på at få gjort ren. Nummeret står typisk udenpå bussen oppe ved chaufføren.

S-tog, Fjern- og Regionaltog
Krav om brug af mundbind eller visir

Du skal bruge mundbind eller visir i al kollektiv transport i hele landet. Pladsbilletkravet for rejser med InterCity og InterCityLyn-tog er også stadig gældende.

Kravet om mundbind eller visir gælder passagerer i alle typer kollektiv transport. Dvs. både på din rejse i tog, metro, letbaner og busser (eller med flextrafik). Det gælder, når du opholder dig på alle typer stationer og stoppesteder samt perroner. Kravet vil også være gældende i den private kollektive trafik, dvs. fjernbusser, færger og taxier.

Kravet om mundbind eller visir omfatter også alle DSBs medarbejdere, når de er i kontakt med de rejsende.

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand
 • til at bære mundbind eller visir.

Bemærk at hvis du ikke bruger mundbind eller visir på rejsen, kan togføreren bede dig om at tage mundbind på – eller forlade toget. Du kan læse mere om betingelser under vores rejseregler.

Der kan købes mundbind, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i DSB’s 7-Eleven butikker (CE-mærket og Type II godkendt).

Hvorfor indfører DSB pladskrav?

Det er en anbefaling fra Regeringen, at DSB sætter nye initiativer i værk for at inddæmme smitten af Coronavirus. Pladskrav betyder, at du skal bestille/købe en pladsbillet, når du skal rejse med DSBs tog (gælder ikke S-tog). Pladsbilletten er gratis indtil videre.

Særligt for togbusser angående pladsbilletkrav

Der er ikke krav om pladsbilletter med rejser der foregår med Togbus. Vi sørger sammen med buschaufføren for, at myndigheders retningslinjer overholdes.

Særlig for rejsende med cykler angående pladsbilletkrav

Gældende for rejser med Fjern- eller Regionaltog: Hvis du skal have cykel med i toget, skal du være opmærksom på, at du både skal købe en billet og i nogle tilfælde en særlig pladsbillet til din cykel. En cykelpladsbillet koster 30 kr.

Gældende for rejser med S-tog: Her gælder de sædvanlige regler for cykelmedtagning. Du kan tage cyklen med kvit og frit, og du skal ikke købe pladsbillet.

Jeg er daglig pendler, hvordan jeg skal forholde mig?

Hvis du rejser med Regionaltog, InterCity eller InterCityLyn, skal du købe en pladsbillet til 0 kroner. Du skal ikke købe en specifik pendlerpladsbillet.

Hvor kan jeg læse mere om pladsbilletter til tog?
Metro
Hvor skal man have mundbindet på?

Mundbind eller visir skal kun bæres ved på- og udstigning, samt når du står op i metrotoget. Når du har plads på et sæde, er der længere afstand til medpassagererne, end når der er flere med og man står tættere. 

Sætter I håndsprit op på stationerne?

Vi har sat håndsprit op på på alle stationer., som løbende bliver tjekket og fyldt op.  

Vi sørger derudover for ekstra rengøring af tog og stationer, så flader, håndtag i tog, elevatorknapper og billetautomater bliver rengjort flere gange dagligt. Og så opfordrer vi passagerer til at holde god håndhygiejne og medbringe håndsprit når de bevæger sig ud.  

Opretholder I den ekstra rengøring af tog og stationer?

Ja, det gør vi, og har også opjusteret rengøringen på stationer og i tog.

Der vil blive gjort rent på eksempelvis flader, håndtag i tog, billetautomater og elevatorknapper flere gange dagligt samt om natten.
 

Hvordan skal jeg færdes i metroen, når der er mange mennesker?

Vi anbefaler, at du holder afstand til dine medpassagerer:

 • Fordel dig f.eks. på perron og i toget
 • Gå altid højre om, når du passerer medpassagerer
 • Vent evt. på et mindre fyldt tog, hvis der er mange med metroen. Brug "Plads i Metroen" webapp til at planlægge din rejse på de tidspunkter, hvor der statistisk er færrest med metroen.