Rejsegaranti for bus og lokaltog

Her finder du reglerne for rejsegaranti for bus og lokaltog. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7015 7000.

Rejsegaranti under COVID-19:

Det er myndighedernes anbefaling, at trafikselskaberne skal begrænse trængslen. Det betyder, at du vil kunne opleve, at du ikke kan komme med din sædvanlige bus eller lokaltog. Det er buschaufføren eller lokaltogspersonalet, som i den konkrete situation træffer beslutning om, hvorvidt bussen eller toget er for fyldt til at tage flere passagerer med. 

Rejsegarantiens force majeure regel betyder, at Movia ikke dækker omkostninger til taxa under rejsegarantien i denne situation.  

Du kan få rejsegaranti i følgende situationer:

 • Hvis en af Movias busser eller lokaltog er mere end 20 minutter forsinket.
 • Hvis bussen kørte forbi dig, selvom du stod ved stoppestedet og var synlig for chaufføren, og der er mindst 20 min. til næste afgang.
 • Hvis du i god tid har trykket stop på stationen, og toget ikke standser.

I disse situationer kan du tage en taxa, og Movia dækker op til 300 kroner af regningen.

Ansøg om rejsegaranti for bus og lokaltog

Sådan foregår det

Du lægger selv ud for taxaturen. Husk at få kvitteringen, den skal du vedhæfte din ansøgning.

Herefter ansøger du ved at udfylde formularen på denne side under "Skriv til Movia". Du kan også sende din ansøgning med brev, se nederst på siden.

Movia skal modtage ansøgningsskemaet sammen med vedhæftet foto/scanning af taxakvitteringen senest 14 dage efter hændelsen, ellers kan vi ikke behandle ansøgningen. Vi refunderer op til 300 kroner pr. taxa, uanset hvor mange personer I er om at dele taxaen. Refusionen vil ske 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning. Nedenfor finder du reglerne for rejsegarantien.

Ved taxa forstås kørsel, der udføres i henhold til betingelserne i taxalovgivningen (herunder lov om erhvervsmæssig personbefordring).

Rejsegarantien gælder:

 • Hvis bussen eller lokaltoget er mere end 20 min. forsinket
 • Hvis bussen kører forbi stoppestedet uden at stoppe, også selvom du har været der til tiden samt været synlig for chaufføren – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget kører forbi stationen, selv om du har trykket stop på stationen, og lokaltoget kunne nå at standse – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Hvis lokaltoget ikke standser ved stationen, selv om du rettidigt har trykket stop i toget
 • Hvis bussen eller lokaltoget kører mere end 2 minutter før tid – og der er mindst 20 min. til næste afgang
 • Kun for den del af turen, hvor det var planlagt at benytte Movias busser eller lokaltog
 • Fra stoppested til stoppested/station eller fra station til station/stoppested

Rejsegarantien gælder ikke:

 • Ved planlagte busændringer, der er annonceret på dinoffentligetransport.dk senest 24 timer før
 • Ved planlagte ændringer af togdriften, der er annonceret på lokaltog.dk senest 24 timer før
 • For mistede forbindelser til øvrige busser eller tog, fx hvis forsinkelse på én bus medfører, at du kommer for sent til din næste bus
 • For øvrige omkostninger som følge af forsinkelsen, fx fly-, tog- eller teaterbilletter
 • Ved arbejdsnedlæggelser
 • Når vejrforholdene betyder, at Movia ikke har en reel chance for at overholde køreplanen
 • For rejser med Flextrafik
 • Ved force majeure (f.eks. krig, terror og naturkatastrofer).

Bemærk: Hvis du fra Rejseplanen modtager besked om, at bussen eller lokaltoget er mere end 20 min. forsinket, kan du ikke automatisk tage en taxa på Movias regning. Bussen/lokaltoget kan nemlig godt nå at regulere forsinkelsen, så den ankommer til dit stoppested/station med fx kun 17 minutters forsinkelse. 

 

Send med posten

Du kan også printe og udfylde ansøgningsskemaet og sende det til os med posten, sammen med den originale taxa-kvittering.

(Bemærk: Porto refunderes ikke)

Hent ansøgningsskema til brev her

Ansøgningsskemaet sendes til:
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby 
Mærk kuverten: ”Rejsegaranti”.