Refusion af pendlerkort

Refusion af Pendlerkort og Ungdomskort under coronavirus

Fra den 8. september kan du få dit Pendlerkort og Ungdomskort refunderet for resten af den periode, du har tilbage på kortet. 

Se mere om hvordan du kan få refusion her.

Refusion af pendlerkort

Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse.

Pendlerkort i apps og på rejsekort har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 8 dage fra kortets restbeløb, hvis kunden ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed. Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOTs hjemmeside, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Har du købt pendlerkort i DOT Billetter app eller DSB app, kan du selv refundere kortet i appen. Det sker uden gebyr.

Sådan gør du:

Pendlerkort i app:

Pendlerkort på rejsekort: 

  • Bed om refusion på rejsekort.dk eller
  • Bed om refusion på udvalgte betjente salgssteder eller
  • Kontakt Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33

Refusion ved sygdom og dødsfald

Skriv til:

Movia Kundecenter
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Du skal vedlægge kort eller kvittering for køb af pendlerkort, samt lægeerklæring eller dokumentation fra et sygehus, hvoraf det fremgår, at du i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

Har du pendlerkort i DOT Billetter app, så kan du også sende dokumentation til Movia digitalt. Det gør du via vores kontaktformular her.

Hvornår vil jeg modtage refusionen

Der går normalt cirka 5 dage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Vær dog opmærksom på, at for visse betalingskort gælder, at der kan gå op til 30 bankdage, før beløbet er tilbageført på kontoen. Dette gælder eksempelvis Visa Electron og MasterCard. Du kan typisk læse om disse vilkår på din banks hjemmeside. Dette gælder også reserverede beløb, som frigives af trafikselskaberne.

Refusion af pendlerkort på pap

For pendlerkort på pap fratrækkes dobbelt kontantbilletpris pr. dag for de første 3 dage og herefter 5% pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. Et kort vil således ikke have nogen værdi efter 23 dage. Alle dage ud over 30 tilbagebetales fuldt ud – også når perioden ud over 30 dage er påbegyndt. 

Som grundlag for billetpris bruges altid det zoneantal, som pendlerkortet er prissat i forhold til, uanset om en billigere billetpris kunne have været brugt for den aktuelle rejse.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Se hvordan din tilbagebetaling beregnes

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT web-shop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Mistede kort refunderes efter særlige regler i DSB hhv. Movia.