Beregning af tilbagebetaling af pap pendlerkort

Sådan beregnes tilbagebetaling af pap periodekort

Den dag kortet bliver tilbagebetalt regnes som brugt, og kortet bliver først markeret som udløbet natten efter tilbagebetalingen.

Tilbagebetaling før første gyldighedsdag

Du får kortets købspris tilbagebetalt. 

Tilbagebetaling i gyldighedsperioden

Papkort med 30 dages gyldighed

Der bliver fratrukket 2 * kontantbilletpris til det antal zoner periodekortet gælder til, pr. dag de første 3 dage kortet har været brugt. Herefter 5 % pr. dag af det beløb, der er tilbage efter 3 dage. Efter 23 dage bliver der ikke tilbagebetalt noget.

Papkort med 31-60 dages gyldighed

I de første 30 dage tilbagebetales som for kort med 30 dages gyldighed. Ubenyttede dage her efter bliver tilbagebetalt til købsprisen pr. dag.

Beregningsmodel

Brugte dage Beregning af tilbagebetaling
0 dage Papkort tilbagebetales til købspris
1 dag Købspris: 2 kontantbilletter til det antal zoner kortet gælder til
2 dage Købspris: 2 kontantbilletter pr. dag til det antal zoner kortet gælder til
3 dage Købspris: 2 kontantbilletter pr. dag til det antal zoner kortet gælder til
4-22 dage Købspris: 6 kontantbilletter til det antal zoner kortet gælder til - 5 % af restværdien, pr. dag benyttet efter 3. dag
23-30 dage
Ingen tilbagebetaling
31-180dage
Du får tilbagebetalt ubenyttede dage til indkøbspris. Prisen pr. dag er indkøbspris/antal dage. Prisen og antal dage fremgår af periodekortet

Gebyr

Ved refundering eller ændring af papperiodekort pålægges et gebyr på 40 kr.

Udbetaling

Tilbagebetaling sker til det betalingskort som blev brugt ved købet. Der kan gå op til 4 bankdage før beløbet er til rådighed på din konto.