Refusion

Her under kan du læse mere om muligheden for refusion af billetter og pendlerkort. 

REFUSION AF ENKELTBILLETTER

REFUSION AF PENDLERKORT og pendler20

 

Læs mere om europæisk lovgivning og passagerrettigheder.