Cykler, dyr og bagage

Du skal købe cykelbillet, når du tager cykel og større løbehjul med i tog, bus og metro. Det er dog gratis i S-tog, havnebusser samt i Lokaltog i Nordsjælland og på Lollandsbanen.

Her kan du købe cykelbillet:

På rejsekort kan cykel checkes ind på en check-ind ekstra stander.

En cykelbillet på 9 zoner eller flere udstedes til en bestemt relation og har gyldighed til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen. Tidsgyldigheden svarer til et trafikdøgn.

Husk cykelbillet til større løbehjul og sammenklappede cykler

Hvis din sammenklappede cykel eller dit løbehjul er større end 100x60x30 cm. svarer det til at tage en cykel med, og du skal derfor have en gyldig cykelbillet.

Regler for medtagning af cykel og større løbehjul

Du kan tage din cykel og større løbehjul med i tog, metro, havnebusser og i de fleste busser. Se undtagelserne for busserne herunder.

Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre din rejse med cykel / el-løbehjul, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel eller ét el-løbehjul må medtages per person, og kan kun medbringes, hvis pladsforholdene er til det. Det er personalet, som vurderer, om der er plads.

Det er gratis at tage din cykel med i S-tog og havnebusser, i lokaltog i Nordsjælland (Frederiksværkbanen, Lille Nord, Nærumbanen, Gribskovbanen og Hornbækbanen) samt i en to-årig forsøgsperiode (frem til medio 2022) i busser og lokaltog (Lollandsbanen) i Lolland og Guldborgsund kommune. I øvrige tog, busser og metro skal du bruge en cykelbillet.

Læs mere om cykelbilletter
Cykel og løbehjul i bussen

I de fleste busser er det tilladt at tage cykel eller el-løbehjul med.

I havnebussen kan du tage cykel og el-løbehjul med gratis. I øvrige busser skal du huske at købe en billet til din cykel eller dit el-løbehjul – chaufføren kan hjælpe med at tjekke cyklen / løbehjulet ind på dit rejsekort. Alternativt kan du købe en cykelbillet i DOT Billetter app.

Det er ikke muligt at købe en cykelbillet med kontanter hos chaufføren.

Cyklen eller el-løbehjulet skal anbringes midt i bussen og være fastgjort med sele.

I en bus kan der højst være to enheder, med mindre andet er angivet i bussen. En enhed er enten en cykel, et el-løbehjul, en kørestol eller en barnevogn. Den kunde, som er steget på først, har fortrinsret.

I følgende buslinjer er det ikke tilladt at medbringe cykel eller el-løbehjul:

  • Alle buslinjer med numre fra 1 til 100, inklusiv A og N busser, hele døgnet (gælder ikke 5C og E-busser)
  • E- og S-busser samt 5C i myldretiden på hverdage (7.00-9.00 samt 15.30 – 17.30). OBS: Det er ikke tilladt at færdiggøre din rejse med cyklen og el-løbehjul, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.
  • Linjerne: 132, 133, 137, 139, 151, 152, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 571, 572, 585, 586, 752, 755, 771, 772, 773, 774, 791, 792, 851, 993
Cykel og løbehjul i S-toget

Cykler og løbehjul må medbringes i hele driftstiden.

Du må dog ikke stå af eller på med cykel og større løbehjul på Nørreport station mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage.

Du må ikke medtage cykler og større løbehjul i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.

 

Cykel og løbehjul i metroen

Når du har cykel eller større løbehjul med i metroen, skal du have en cykelbillet.

Cykler og større løbehjul må ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.

Cykel og løbehjul l i regionaltog, InterCity, InterCity Lyn og Øresundstog

Cykler og større løbehjul må medbringes i hele driftstiden.

Du skal altid have cykelbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCity Lyn og Øresundstog.

Over Storebælt kræves desuden pladsbillet til cykel og større løbehjul i sommerferieperioden fra 1. maj til 31. august. (begge dage inkl.)

Du må ikke medtage cykler og større løbehjul i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.

Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland.

Cykel og løbehjul i Lokaltog

Har du cykel eller større løbehjul med i Lokaltog, skal du købe cykelbillet, når du rejser på strækningerne Holbæk-Nykøbing Sj., Tølløse–Slagelse, Køge-Rødvig, Køge-Faxe Ladeplads eller Nykøbing F.- Nakskov.

På Lokaltogs strækninger i Nordsjælland er det gratis at tage cykel og større løbehjul med.

Du kan desuden tage cykel gratis med i Lollandsbanen i Guldborgsund og Lolland kommuner frem til 15. juli 2022. Læs mere her

OBS! Cykler må ikke medtages på Lollandsbanen i myldretiden kl 6:30 - 8:00.

Foldecykler, børnecykler, ladcykler m.m.

Foldecykler og (el)løbehjul

Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i tog, bus og metro uden køb af en cykelbillet.

Cyklen / løbehjulet skal transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning.

DSB kan have særlige regler for medtagning af (el)løbehjul i Intercitytog og IntercityLyntog. Se venligst selskabets hjemmeside.

Børnecykler

Børnecykler betragtes som legetøj, og er dermed gratis at medbringe, hvis de ikke overstiger målene for bagage, som er 30 x 60 x 100 cm, og hvis der er mindst en betalende kunde med.

Cykelvogne og større cykler

Du må ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Specialcykler kan dog medtages i DSB Øresunds tog over Øresund mellem stationerne Tårnby og Hyllie.

Det er ikke tilladt at medbringe specialcykler på andre dele af DSB Øresunds strækning.

Segway og benzindrevne køretøjer

Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.

Tandemcykler

Du kan tage en tandemcykel med i S-tog og Øresundstog.

I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det, og togpersonalet skønner, at der er plads.

Der betales to gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel.

Kunder i DSB-tog, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund eller Instituttet for blinde og svagtseende børn og unge betaler det samme for en tandemcykel som for en almindelig cykel.

Du kan ikke tage en tandemcykel med i metro, busser, lokalbanetog og internationale tog.

Regler for bagage

Du må gerne tage kufferter, rygsække, tasker eller lignende gratis med i det omfang, der er plads. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 30 x 60 x 100 cm. Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og om bagagen er til gene.

Du må gerne medtage musikinstrumenter, løbehjul, sammenklappede kørestole og ski, skistave, snowboards, små slæder og kælke, hvis de kan placeres, så de ikke generer.

Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. Det samlede rummål for en sammenklappet cykel eller en anhænger må ikke overstige rummålet for håndbagage.

Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medbringe.

Regler for dyr

Små hunde, og andre mindre dyr, der bæres i taske eller bur, betragtes som håndbagage og må medbringes gratis. Tasken eller buret må maksimalt måle 30 x 60 x 100 cm, og dyret skal forblive i taske eller bur under rejsen.

Hvis du rejser med en hund, der er for stor til at være i en taske, et bur eller lignende, eller sidder i en hundevogn, skal du købe en børnebillet til den. Se individuelle regler for bus, tog og metro længere nede på siden. Hunden skal være på gulvet under hele rejsen, skal holdes i snor og skal være under din kontrol. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes og er gratis. Hunden skal bære symbolet ”manden med den hvide stok”, ”hundehoved og hånd” eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort).

Kunder med dyr skal vise hensyn over for øvrige kunder og følge personalets anvisninger. Dyret må ikke opføre sig truende, og må ikke være på sæderne.  

Metro

Af hensyn til allergikere må hunden ikke opholde sig ved de 6 forreste og bagerste sæder i toget. I metroen må du kun medtage én hund per person. 

Tog

I nogle tog er dyr henvist til bestemte afdelinger. Se togets skiltning.

Når du rejser med InterCity- eller InterCityLyntog, så køb pladsbillet til din hund. Så sikrer du dig, at der er plads til hunden på gulvet foran sædet.

Busser

Du må ikke medbringe hunde i A-busser, med undtagelse af små hunde båret i taske. Hunde kan altid medtages i A-busserne i Køge, Roskilde, Næstved, Ringsted, Holbæk og Helsingør.

Større hunde må ikke medbringes i andre busser i Storkøbenhavn i zonerne 1 - 4, 30 - 33 og 40 - 44, gældende på hverdage mellem kl. 7.00 – 9.00 og mellem kl. 15.30 – 17.30.

Den forreste halvdel af bussen er dyrefrit område. Du må højest medbringe én hund pr. person.