Handelsbetingelser

Her finder du handelsbetingelserne for DOTs salgskanaler.

DOT Webshop

Version 1.2 udgivet den 28. juni 2021

DOT Billetter app

Version 1.2 udgivet den 14. juni 2021

Dansk version / Engelsk version

Se ældre versioner

DOT Mobilpendlerkort app

Version 3.8 den 31. januar 2019

DOT Mobilbilletter app

Version 3.0 i iOS app version 2.2.0 og Android app version 2.2.0 den 23. oktober 2018
Dansk version / Engelsk version

Se ældre versioner

DOT Mobilbillet modtaget på SMS

Handelsbetingelser for DOT Mobilbillet modtaget på SMS version 1.3 udgivet den 13. august 2020
Dansk version

City Pass

Handelsbetingelser for City Pass version 1.2 udgivet den 23. maj 2018
Dansk version / Engelsk version

Eventbillet

Handelsbetingelser for Eventbillet version 1.2 udgivet den 24. maj 2018
Dansk version / Engelsk version

Travel Pass

Handelsbetingelser for Travel Pass version 1.2 udgivet den 24. maj 2018
Dansk version Engelsk version

Lovgrundlag

Siden 2007 er takster for den kollektive trafik fastsat efter forhandling mellem de parter, der udfører trafikken.

For Trafikselskabet Movia gælder:
Lov om trafikselskaber, LBK. nr. 323 af 20/3/2015

For DSB gælder tillige:
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015

For Metroen gælder tillige: 
Lov om jernbane, LOV nr. 686 af 27/05/2015
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner, bkg. nr. 73 af 2/2/2009
Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, lov nr. 551 af 6/6/2007