Gyldighed og brug

Du kan vælge at købe pensionistkort til 1 storzone, 2 storzoner, hele DOTs område eller tre almindelige sammenhængende zoner.

Pensionistkort kan købes til tre sammenhængende zoner eller til Hovedstadsområdet (DOT Øst), til Vestsjælland (DOT Vest), til Sydsjælland (DOT Syd) eller til Midtsjælland (DOT Midt). Du kan også købe pensionistkort til en kombination af to af de nævnte storzoner, fx DOT Øst + DOT Vest, og pensionistkortet kan købes til hele DOTs område. Se kort over storzonerne

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Pensionistkort sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder, dog kl. 23:59 for pensionistkort på rejsekort.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.

Tiden i køreplanen bestemmer pensionistkortets gyldighed – og i Metroen er det påstigningstidspunktet.

Forsinkelser skal altid komme dig til gode. Dette gælder også ved aflysninger og planlagte sporarbejder i DSB, herunder i S-tog. Hvis et sporarbejde, der ikke er annonceret minimum 24 timer forud, afstedkommer, at du skal foretage ekstraordinære skift af transportmiddel på din rejse, er det tidspunktet for rejsens første påstigning, der regnes ud fra i forhold til reglerne om spærretid.

Spærretider

Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24. december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet. På øvrige dage er der disse begrænsninger:

Hele DOTs område (zone 1 - 299) Hovedstadsområdet (zone 1 - 99)
Kortet kan ikke bruges i bus, tog, lokalbaner, metro og havnebusser på hverdage i morgenmyldretiden kl. 7.00-9.00. Kortet kan ikke bruges i DSB tog på hverdage i eftermiddagsmyldretiden kl. 15.00-17.00.

Pensionistkort er gyldige ved påstigning/afgange uden for spærretider jf. afsnittet ovenfor.

Hvem kan købe pensionistkort?

Du kan købe pensionistkort, hvis du er fyldt 66,5 år.

Dokumentation:

  • Sygesikringsbevis, pas eller lignende, hvoraf fødselsdag og -år fremgår.

Du kan købe pensionistkort, hvis du er mellem 65 og 66,5 år og tidligere har haft et pensionistkort.

Dokumentation:

  • Dit tidligere pensionistkort

Du kan købe pensionistkort, hvis du er under 66,5 år og modtager førtids- eller seniorpension (gælder også hvis du kun modtager en brøkpension).

Du skal medbringe dokumentation, der er max et år gammel ved både køb og fornyelse.

Dokumentation er én af følgende:

  • Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
  • Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
  • Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår

Udbetalingsbrevet eller udbetalingsmeddelelsen kan vises elektronisk eller som udskrift, hvis den fx kun er udsendt elektronisk. I så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer DOT Kundecenter, om du er berettiget til pensionistkort. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Du er ikke berettiget til pensionistkort hvis:

  •  Du modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, er på efterløn, delpension eller modtager invaliditetsydelse.

Tilkøb

Hvis du vil rejse i myldretiden, skal du bruge andet rejsehjemmel fx rejsekort eller enkeltbillet.

Du kan bruge dit pensionistkort i forlængelse heraf. Billetten skal gælde til den første station/stoppested, hvor toget/bussen standser efter myldretiden eller myldretidsområdet slutter.

Hvis du skal rejse ud af gyldighedsområdet på dit pensionistkort, skal du købe en ny billet til de zoner, du skal rejse i, som ligger udenfor dit gyldighedsområde på pensionistkortet.

Tilkøbsbilletten skal være på minimum 1 zone og vil gælde i tillæg til dit pensionistkort.

Du kan købe billetten i DSB app, i billetautomater eller i DOT Billetter app.

Se stationerne og gyldighedsområdet på pensionistkort

Refusion og ændring

Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:

Benyttet Tilbagebetaling
1 - 30 dage 60 x (kortets pris / 90)
31 - 60 dage 30 x (kortets pris / 90)
61 dage og mere Ingen tilbagebetaling

Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

For refusion ved dokumenteret sygdom og ved død samt forudkøbte, ændrede og mistede kort, læs mere under Refusion af pendlerkort.

Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Køb og fornyelse

Pensionistkortet kan tidligst købes og fornys to måneder før første gyldighedsdag. Du skal vise dokumentation første gang, du køber pensionistkort, og hver gang du fornyer det. Du skal selv sikre, at kortet er korrekt udfyldt.

Køb pensionistkort