Tilkøb til pendlerkort

Gyldigheden af pendlerkort, Pendler20 og pensionistkort kan udvides ved tilkøb af én zone. For pendlerkort / Pendler20, hvor gyldighed til metro er fravalgt, gælder en 1-zones tilkøbsbillet også som tilkøb af gyldighed til metro.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro inden for den gyldighed, der er købt tilkøbsbillet til (se nærmere om zonegyldighed og tidsgyldighed herunder). Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Pendlerkortet og den nye billet opfattes som to separate rejser.

Tilkøbsbillet til pendlerkort kan købes i DOT Billetter app, DSB app via SMS 1415 og dinoffentligetransport.dk, på visse lokalbanestationer (automat samt betjent salg) og i Metroens og DSB’s billetautomater.

Bemærk: Tilkøbsbillet er fra 17.01.2021 ikke længere gyldig sammen med enkeltbilletter.

Hvilke zoner er tilkøbsbilletten gyldig i?

  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse inden for pendlerkortets gyldighedsområde udvides gyldigheden til første zonering uden om zonen angivet på tilkøbsbilletten.
  • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse i en zone der ligger lige op til pendlerkortets gyldighedsområde er billetten kun gyldig i den angivne zone.
  • Er tilkøbsbilletten udstedt uden zoneangivelse, er den kun gyldig til én zone i forlængelse af et gyldigt pendlerkort.

Hvor længe er tilkøbsbilletten gyldig?

  • Tilkøbsbillet til pendlerkort er gyldig i 1 time og 15 minutter fra udstedelsestidspunktet angivet på tilkøbsbilletten.

Tilkøb til gyldighed i metro (kun for pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i metro):

Hvis pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i Metroen, alligevel ønsker at køre med metro, vil en tilkøbsbillet give gyldighed hertil. Tilkøbsbilletten giver samtidig gyldighed til en ekstra zone. Tilkøbet af gyldighed til metro gælder i alle de zoner, man i forvejen har gyldighed til på sit pendlerkort + 1 zone.

DOT Billetter app

Køb tilkøbsbillet via din smartphone og betal med betalingskort.

Hent appen til:

IPHONE

ANDROID

DOT sms-billet

Send en sms til 1415, og få billetten sendt som sms til din telefon. Betal via telefonregning. (2-8 zoner)

Læs mere om SMS-billet

Billetautomat

Køb i billetautomaten på tog- og metrostationer samt udvalgte lokalbanestationer. (2-8 zoner og 9 zoner+)

Find automat

I bussen

Køb kontant hos chaufføren i bussen. (2-8 zoner) Bemærk at chaufføren kun kan give tilbage op til nærmeste 100 kr.